Akti škole

Zapisnici sjednica školskog odbora

Zapisnik sa XXXV sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXIV sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXVI sjednice Školskog odbora

                           Zapisnik sa XVII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XVIII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XIX sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XX sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXI sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXIII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXIV sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXV sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXVI sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXVII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXVIII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXIX sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXX sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXI sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXIII sjednice Školskog odbora


Ugovori

Ugovor za dezinfekciju 2020.

Ugovor o pružanju usluga

Ugovor o nabavci robe 2

Ugovor o nabavci robe 1

Ugovor o nabavci ogrjevnog drveta


Poslovnici

Poslovnik o izboru direktora škole

Poslovnik školskog odbora

Poslovnik za akcioni plan u borbi protiv korupcije


Pravilnici

Pravilnik o radu 2021.

Izmjene i dopune Pravilnik o radu

Pravilnik javne nabavke

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o radu 2018

Pravilnik o videonadzoru

Pravilnik o vlastitim prihodima

Pravilnik zaštita od požara


Ostalo

Odluka o isplati prevoza za februar 2021. god.

Odluka prevoz novembar 2020. god.

Komisija za pričinjenu štetu šk. 2020/2021. god.

Disciplinska komisija za učenike šk. 2020/2021. god.

Odluka o raspisivanju konkursa za šk. 2020/2021. god.

Odluka o isplati regresa za 2020. god.

Komisija za ocjenjivanje radnika 2020. god.

Odluka o usvajanju liste – tehnološki višak 2020. god.

Komisija za tehnološki višak 2020. god.

Komisija (Javne nabavke)

Akcioni plan škole

Odluka Plan evakuacije

Sistematizacija II 2019.

Pravila škole 2015

Operativni tim