Rukovodstvo

Rukovodstvo

Ime i prezime Radno mjesto Telefon za kontakt
Bajrić Zineta Direktor škole  033/428-395
Subašić Nermin Pomoćnik direktora  033/428-395
Tufo Mirsad Sekretar  033/428-395
Šehić-Fejzić Alisa Pedagog  033/428-395
Kalem Mediha Računovođa  033/428-395