Školski odbor

Članovi školskog odbora:

Ime i prezime
Sabahudin Kazić
predsjednik
Šefkija Džeko
član općine
Zumreta Hurić
član uposlenika
Amra Imamović
v.d. član roditelja